rubrika Prosby


Prosím Boha o sílu

Prosím Boha o sílu, ke každodenímu dílu.Vím sil se mi nedostává,to se holt při mém handicapu stává. Proto prosím Boha a jeho Syna Ježíše,oba dva jsou mi nejblíže.Také prosím Pannu Marii je to moje matka a vžycky mě vyslyší. Prosím, doufám a občas si…

Bože prosím dej mi sílu

Prosím Boha o sílu,abych zvládla tu tíhu.Tíhu,která mě k zemi táhne já však doufám v Ježíše,ten mi je v každé situaci nejblíže.V Ježíše Krista Krále budu doufat i nadále.Věřím tobě,Bože náš že mi nějakou sílu dáš.Prosím tě o ní moc.Cítím někdy…