Archiv Červen 2018

Pokus o básničku

Jak o něčem přemýšlím, tak blbosti vymýšlím.Přemýšlím neustále nad dílem Krista Krále. Snažím se porozumět světu.Porád slyším jednu větu. Ježíš Kristus Pán a Král svůj život za tě v oběť dal. Tato věta sílu skrývá,kdo se na Ježíše Krista s láskou…