V srdci mám teskno a temnotu,snažím se dát svému životu, nějaký řád a podobu,spíš mě to přivede do hrobu.Snažím se co mi síly dovolí,občas vypětím nervy povolí.To je pak smršť ošklivá,odnáší to mamina. Prosím Boha o sílu k tomu,abych zvládla smršť,která přichází, když se zmítám v nesnázi. V bezmoci se občas zmítám a kolem sebe se často dívám.Jak to jiní zvládají.Já ne,mé síly se mi vysmívají.Snažím se to zvládnout i přesto,že musím pěkně máknout. A dát do toho všechny síly,které mi ještě zbyli.