Připadám si zabedněná a říkám si můj život cenu nemá.Samozřejmě je to blbost, to já sama vím.Ale i přesto to cítím.Cítím se  špatně, pdvedená nad mou blbost člověk nemá.Nalítla jsem bohužel klukovi,který mi lhal a mé srdce žárem spaloval.Ten oheň v mém  srdci je pořád žhavý a já nevím co to spraví. Snažím se myslet na Ježíše,který mi je nejblíže. Chce se mi brečet, pláči se snažím bránit.Vím nic se nedá zachránit. Připadám si hrozně sama.Nejsem sama je tu máma a mám Pána Ježíše,ten mi je vždy nejblíže. Prosím vás modlete se za mě ať z toho neklepne mě. Děkuji vám srdečně.Nebudete se modlit zbytečně.